Rosemin Manji, vertical, fashion week, fashion show, runway, womenswear, full length, eye contact at Ralph Lauren : February 2017 Fashion Show

Rosemin Manji
Rosemin Manji at Ralph Lauren : February 2017 Fashion Show